KV_Solway 2020MK

ЈАВЕН ПОВИК ЗА УЧЕСТВО ВО 4-та СТИПЕНДИСКА МУЗИЧКА ПРОГРАМА НА СОЛВЕЈ

Солвеј повторно им дава можност на младите талентирани ученици за бесплатно учество на меѓународниот музички камп за деца и млади во Салцбург, во летото 2020.

Рудникот “Бучим”, филијала на Групацијата Солвеј Инвестмент во Северна Македонија, го отвори својот годишен повик за стипендиската програма на Солвеј за музичкиот камп. Изборен дел исто така се организира и во градови во Украина и Гватемала, каде што се лоцирани дел од фирмите на Солвеј Инвестмент Груп.

Децата на вработените во Бучим, како и ученици од уметнички групи и образовни институции, поддржани од компанијата, коишто имаат некаков талент во музика, применета уметност, етнички занает, актерство или било каков друг вид на креативна изведба имаат право да учествуваат во изборниот дел. Возраста на учесниците треба да биде од 14 – 17 години.

Образовната стипендиска програма на Солвеј  се состои од изборен дел во два дела и се доделува со заедничка одлука на жирито. Жирито е претставувано од страна на Салцбуршкиот фестивал, креативниот тим на Опера камповите и претседателот на Одборот на Групацијата Солвеј Инвестмент. Жирито ќе ја оценува креативноста на кандидатите, нивните уметнички, театарски или музички вештини, како и комуникативните вештини, а не бројот на дипломи или уверенија што кандидатот ги има освоено.

Пријавувањето започнува од 01 декември, 2019. Крајниот рок за поднесување на пријава е 15 јануари, 2020.

Во првиот изборен дел, одбраните кандидати ќе треба да посетуваат 20-неделен курс по англиски јазик, за да стигнат до вториот дел на елиминација, кој ќе биде на крајот од април, 2020 година. Кандидатите ќе се квалификуваат за втората фаза со изработка на креативна видео презентација во времетраење од 90 секунди. Овој пат, видеата мора да бидат снимени на англиски јазик, и кандидатот мора пак да ги презентира и покаже своите способности и таленти во некоја од уметничките дисциплини.

Двајца од најкреативните, најкомуникативните, најспособните и најталентираните финалисти ќе бидат избрани за патување во Салцбург, со сите трошоци покриени и престој од една недела на Салцбуршкиот музички камп за деца и младинци, кој што ќе се одржи во август, 2020, во Австрија.

Моника Трајанова и Стефан Ефтимов од Радовиш, се финалистите кои ова лето беа дел од музичкиот камп во Салцбург.

За повеќе детали, како и за пријавување за стипендијата за музичкиот камп Солвеј ве молиме посетете ја интернет страницата: 

http://solwaygroup.com/musiccamp/?lang=mk

DJI_0201

ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Како општетствено одговорна компанија, рудникот Бучим, ги поддржува своите локални заедници и е посветен на тоа да влијае позитивно во заедниците каде што работи.  Целосно поддржан од  својата матична меѓународна компанија – Солвеј Инвестмент Груп, рудникот успева да постигне силни позитивни ефекти во општеството и е горд  на резултатите кои се добиваат со ваквата работа.  

На 28 Август, Денот на македонските рудари, а воедно и денот во кој што рудникот Бучим ги одбележа своите два значајни јубилеи – 40 години од своето постење и 15 години дел од Солвеј Инвестмент Груп, рудникот Бучим на општините  Радовиш, Штип и Конче им подари вредносни ваучери кои тие ги искористија за решавање на некои од потребите на општините.

Еден од ваучерите им обезбеди затоплување на 80 дечиња. Клонот “Пчелка”, во состав на детската градинка “Вера Циривири Трена” во Штип, со донацијата од рудникот ќе има нов систем за греење на пeлети, кој беше долгогодишен проблем на градинката во Штип.

Општина Радовиш го искористи ваучерот за опремување на занималните со потребниот инвертар во детската градинка “Ацо Караманов” во Радовиш и за набавка на  мултимедијална технологија за остварување на образовните цели на основното училиште “Коста Рацин” во с. Подареш, Радовиш, со што во училиштето се придонесе за подобрување на квалитетот на образовната настава.

Општина Конче набави комунална механизација за подобрувње на капацитетот на општинското јавно претпријатие и квалитетот на јавните услугите и за одржување на инфраструктурата и подобрување на хигиената во општината. Групацијата Солвеј Инвестмент Груп преку своите активности е насочен кон поддршка за развивање и подобрување на општините во кои што што работи.

DSCF3940

XII-то СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ ПОДЕКС – ПОВЕКС ‘19

Како дел од својата политика за одржливост и програмата за поддршка и унапредување на науката, рудникот Бучим и оваа година е помеѓу основните спонзори на дванаесетото стручно советување со меѓународно учество од областа на подземната и површинската експлоатација на минерални суровини (ПОДЕКС – ПОВЕКС ‘19).

Настанот е во организација на Здружението на рударски и геолошки инженери на Македонија и Универзитетот “Гоце Делчев” – Штип преку Факултетот за природни и технички науки и ќе се одржи од 1 до 3 ноември 2019 година во Струмица.

На конференцијата ќе бидат презентирани новите техничко – технолошки достигнувања и остварените производни резултати во подземната и површинската експлоатација на корисни минерални суровини, ќе биде направен реален пресек на состојбите во подземните рудници за  производство на олово и цинк и други минерални суровини и реален пресек на состојбите во површинските рудници за производство на бакар и други металични и неметалични минерални суровини, ќе бидат дадени основните насоки и перспективи за понатамошен развој на технологиите за подземно и површинско откопување на минералните суровини.

Претставници на рударството и геологијата од Северна Македонија, Бугарија, Србија но и од други држави, ќе дискутираат и ќе разменуваат научно практични информации, мислења и искуства за развој на рударскиот сектор.

Со одржувањето на вакви стручни собири од областа на рударството и геологијата се  дава можност за размена на знаења и стекнати искуства во процесот на подземна и површинска експлоатација на минерални суровини, кое може да вроди со придонес за заклучоци и идеи за понатамошни активности за разрешување на одредени актуелни проблеми во подземната и површинската експлоатација, како и за понатамошен развој на рударско – геолошката дејност во Република Северна Македонија и регионот.

Да се биде општествено одговорна компанија значи да се биде свесен дека покрај за сопствениот развој, треба да се води сметка и за развојот на целиот рударски сектор. Ова е принципот по кој се раководи нашата компанија и затоа во рамките на своите можности секоја година одвојуваме финансиски средства за реализација на ваквите респектабилни научни собири. Преку размена на искуства и пренесување на знаења, ние континуирано  треба да ја унапредуваме струката, воспоставувајќи нови, повисоки стандарди во духот на времето во кое живееме и работиме, и предизвиците со кои се соочуваме.“ изјави Николајчо Николов,  заменик генерален директор на Бучим.

DSCF3887 a

БУЧИМ ЈА ОДБЕЛЕЖУВА ЕВРОПСКАТА НЕДЕЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

24.10.2019

Денеска, рудникот за бакар Бучим, како пример на добра практика на совесен и одговорен работодавач што се грижи за безбедноста и здравјето на своите вработени и обезбедува достоинство и хуманост во работните односи, во областа на безбедноста и здравјето при работа, одржа презентација на добра пракса  на настанот огранизиран по повод одбележувањето на Европската недела за безбедност и здравје при работа.

Секоја година, 43-тата недела во годината, од страна на Европската агенција за безбедност и здравје при работа (EU-OSHA) е одредена како Европска недела на безбедност и здравје при работа. Во рамките на нејзиното одбележување Министерството за труд и социјална политика во соработка со Националниот совет за безбедност и здравје при работа, организираше средба во Клуб на пратеници, Скопје, на која рудникот за бакар Бучим ДОО Радовиш изнесе презентација на својата пракса за безбедност и заштита при работа воспоставена во компанијата на тема: “Управување со опасни супстанции на работно место.”

Рудникот Бучим е меѓу првите компании во Северна Македонија која поседува меѓународен сертификат за систем за управување со безбедност и здравје при работа ISO 45001:2018.

Како компанија која континуирано вложува во здравјето и безбедноста на своите вработени и работи на креирање на превентивна култура за елиминирање и справување со ризиците по безбедноста и здравјето на работниците, рудникот Бучим од страна на Министерството за труд и социјална политика, како компанија која ги следи и почитува европските политики во областа на безбедноста и професионалното здравје, беше поканет да ја изнесе својата пракса на БЗР со која ќе придонесе во подигнувањето на свеста за присуството на опасни супстанции на работните места, за ризиците по животот и здравјето на работниците предизвикани од изложувањето на опасни супстанции на работното место и за тоа на кој начин треба да се управува со опасните супстанции со цел да се избегнат или минимизираат ризиците.

“Се надеваме дека со споделување на нашата практика ќе дадеме реален придонес кон создавање на модерен и современ систем за безбедност и здравје на работа во Република Северна Македонија и тоа треба да го направиме не заради вклученост во европски ориентирани кампањи, туку едноставно затоа што нашите работници заслужуваат достоинствени и безбедни услови за работа, а ние како работодавачи сме должни тоа да им го овозможиме. Имајќи во предвид дека образованието во областа на безбедност и здравје при работа е клучот во постигнување на прогрес за унапредување на условите во работната средина и превенцијата на професионалните болести и повреди на работа, ние како компанија постојано вложуваме во обуки на нашите вработени.” –  Николајчо Николов, заменик генерален директор на Бучим ДОО Радовиш