PIC_7277

БУЧИМ ПРИДОНЕСУВА ЗА РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА: ДОНИРАШЕ ВОЗИЛО ЗА ОПШТИНА РАДОВИШ

Како демонстрација на цврстата посветеност кон грижа за заедницата, рудникот Бучим даде значаен придонесе за општина Радовиш со донација на патничко возило со која уште еднаш ја потврдува својата посветеност кон поттикнување на позитивни промени во заедницата.

Овој филантропски гест има за цел да одговори на потребите на жителите на Радовиш, обезбедувајќи витално решение за предизвиците поврзани со комуникацијата и мобилноста во општината. Донацијата претставува опиплива заложба за партнерство и соработка помеѓу рудникот Бучим и општина Радовиш. Патничкото возило е наменето да им користи на локалните училишта на кои им е потребен превоз за ученици, а воедно ќе служи и како вреден ресурс за културните друштва, невладините организации (НВО) и спортските клубови, олеснувајќи го непреченото патување за нивните различни активности.

Александр Раков, управител на рудниците Бучим и Боров Дол, ја изрази посветеноста на рудникот за благосостојбата и напредокот на Радовиш, велејќи: „Ова возило ја означува нашата посветеност на поддршката на образованието, културата и спортот, а истовремено ја подобрува пристапноста за оние кои се соочуваат со предизвици во транспорт. Среќни сме што  придонесуваме за напредокот на Радовиш“.

Официјалнoто примопредавање, кое се одржа на 25.12.2023 година, ја симболизира непоколебливата посветеност на Бучим за поттикнување на посилен и меѓусебно поврзан Радовиш. Оваа иницијатива е усогласена со тековните напори на рудникот да биде одговорен корпоративен граѓанин, активно придонесувајќи за подобрување на заедниците во кои работи.

Comments are closed.