БУЧИМ | Рудник за бакар
Бучим ДОО Радовиш е единствениот рудник за бакар во Република Северна Македонија
БУЧИМ | Рудник за бакар
Годишно произведува над 40.000 тони бакарен концентрат
БУЧИМ | Рудник за бакар
Со 650 вработени, рудникот е најголемиот локален работодавец во регионот
НОВОСТИ

НОВОСТИ

 

За нас

Рудникот е од отворен тип и произведува бакарен концентрат кој содржи бакар, злато и сребро. Годишно се произведува над 40.000 тони бакарен концентрат кој содржи бакар, злато и сребро

ВИЗИЈА

ВИЗИЈА

Да бидеме лидери во секторот во кој што работиме, преку континуиран развој на иновативни технологии и примена на високи професионални стандарди.

 

Производствени единици

  • ПОВРШИНСКИ КОП
  • ФЛОТАЦИЈА
  • ЛУЖЕЊЕ
ФАКТИ

ФАКТИ

0
Вработени
0
Тони бакарен концентрат се произведува годишно
0
Tони руда се обработува годишно
0
Тони катоден бакар 99,999% се произведува годишно
Видеа

Видеа

Сертификати

Сертификати

@CREATIVE.FELLOWSHIP 2021