БУЧИМ | Рудник за бакар
Бучим ДОО Радовиш е единствениот рудник за бакар во Република Северна Македонија
БУЧИМ | Рудник за бакар
Годишно произведува над 40.000 тони бакарен концентрат
БУЧИМ | Рудник за бакар
Со 650 вработени, рудникот е најголемиот локален работодавец во регионот
 

За нас

Рудникот е од отворен тип и произведува бакарен концентрат кој содржи бакар и злато. Годишно се произведува над 40.000 тони бакарен концентрат кој содржи бакар и злато

 

Производствени единици

  • ПОВРШИНСКИ КОП
  • ФЛОТАЦИЈА
  • ЛУЖЕЊЕ

ВИДЕО

Сертификати