Нашата компанија

Историјата на откривање на рудни наоѓалишта во Северна Македонија датира уште од предвоениот период, а после Втората светска војна биле спроведени подетални истражувања во регионот. Идејата за рудникот Бучим започнала во далечната 1972 година со одлуката да се изгради, а самиот рудникот започнал со експлоатација во 1979 година како рудник за бакар и злато од отворен тип. Рудникот до 2000 година, работи како претпријатие во сопственост на државата, а потоа во рамките на приватна компанија, функционира се до почетокот на 2003 година, кога таа компанија банкротира и производството е времено запрено. Новата ера за Бучим започна во почетокот на 2005 година, кога Солвеј Инвестмент Груп го презеде рудникот, победувајќи на меѓународниот тендер и за краток временски период, Солвеј Инвестмент Груп ја поправа, заменува и дополнува опремата за рударство и имплементира бројни надградби.

Солвеј Инвестмент Груп го постави Бучим на нов пат и му обезбеди долгорочна иднина на рудникот.

Во текот на изминатите четири децении, рудникот Бучим претрпе голем број транзиции за да стане компанијата која што е денес.

Бучим ДОО Радовиш, е единствениот рудник за бакар во Република Северна Македонија, кој се наоѓа во Радовиш, Југоисточна Северна Македонија. Во рудникот за бакар Бучим се ископува една од најсиромашната руда со бакар во светот. Содржината на бакар во рудата е само 0,12 до 0,25%.  Рудникот е од отворен тип и произведува бакарен концентрат кој содржи бакар и злато. Се обработува преку 4,5 милиони тони руда годишно. Годишно се произведува над 40.000 тони бакарен концентрат кој содржи бакар и злато. Бакарниот концентратот не содржи штетни примеси  и поради неговиот квалитет е многу баран од европските топилници.

Со 650 директно вработени, рудникот е најголемиот локален работодавец во регионот и е целосно посветен на своите социјални и еколошки одговорности.

Од 2005 година, рудникот за бакар Бучим е дел од Солвеј Инвестмент Групацијата која го постави Бучим на нов пат и му обезбеди долгорочна иднина.

Солвеј Инвестмент Груп инвестираше над 78 милиони евра во рудникот Бучим, со што се изврши модернизација и подобрување на технолошкиот процес и опремата во рудникот.

Значителни средтсва се инвестирани во граѓанската инфраструктура и заштита на животната средина во Радовиш и околните градови.  Инвестициите помогнаа во надградбата на локалните спортски, културни и образовни капацитети, надополнување на медицинската опрема во локалните болници, изградбата на општински патишта, подобрување на локалната инфраструктура и воведување на контролни системи за управување со животната средина.

Солвеј Инвестмент Груп вложи 12 милиони евра во изградбата на фабриката за лужење за преработка на оксидираниот дел од јаловината и екстракција на резидуалниот бакар од резервите на отпадот што останал од претходните децении од работењето на Бучим. Фабриката за лужење исто така значително го намалува влијанието од работата на рудникот врз животната средина.

Во рамките на рудникот Бучим, Солвеј Инвестмент Груп го разви и проектот Боров Дол, кој ќе го продолжи животниот век на рудникот Бучим најмалку до 2030 година. Ова рудно тело содржи докажани и проспективни резерви од околу 40 милиони тони руда со 0,26% бакар  и 0,20 г/т злато. Животот на рудникот може значително многу да се продолжи и понатаму кога ќе се обележат нови резерви од рудното тело Боров Дол.

Операциите на Бучим добија комплексни, интегрирани еколошки дозволи, како и меѓународни сертификати за системи за управување со квалитет (ISO 9001), за управување со животната средина (ISO 14001) и за управување со безбедност и здравје при работа (ISO 45001).

Нашата приказна

Историјат

Визија мисија вредности

Одржливост и општествена одговорност

Работиме одговорно и преку своите активности се стремиме да дадеме позитивен придонес кон животната средина и локалните заедници. Од суштинско значење е да се одржи стабилен и одржлив развој, додека се расте и создава акционерска вредност. Да се биде добредојден во заедниците бара одговорни социјални, економски и еколошки перформанси во сè што правиме.

Традиција

Страствениот и професионален тим на Бучим останува верен на филозофијата на Групацијта: со висока професионалност и заедничко работење, можеме да создадеме вредности и можности кои ни овозможуваат на нас и на локалните заедници раст и просперитет.

Доверливост

Чесни, етички и коректни во нашите зборови и нашите постапки. Ние ги почитуваме нашите обврски и работиме да ја одржиме нашата репутација во полето на рударството. Она што го правиме, сметаме дека го правиме најдобро. Рудникот има јасно профилирана иднина, која е резултат на професиналност, стручност и визионерство.

Транспарентност

Нашиот сеопфатен процес на работење и делување се темели врз основа на целосна транспарентност, отчетност и интегритет.

Проценка на ризик

Инвестицијата секогаш вклучува одреден степен на ризик и низа предизвици. Нашата култура на постојани иновации и нашата страст за професионализам доведоа до нови начини на работа во развојот на процесите и производите.

Истрајност

Остваруваме одлични перформанси преку тимска работа, трудољубивост и иновативност. Ние сме истрајни во нашата потрага по подобро и ги насочуваме нашите ресурси, време и напори за постигнување на максимална ефикасност и продуктивност. Професионализмот и страста ја водат нашата компанија и се стремиме да промовираме култура која ги прифаќа предизвикувачките ситуации кои бараат силни менаџерски способности и технолошка експертиза.

Сертификати

Бучим ДОО Радовиш е сертифициран и работи во согласност со главните меѓународни стандарди за управување со квалитетот, заштитата на животната средина и безбедност и здравје при работа.

Компанијата ги одржува следниве сертификати:

Сертификат за систем за управување со квалитет (QMS) ISO 9001 од 2008 година.

Сертификат за систем за управување со животната средина (EMS) ISO 14001 од 2015 година.

Сертификат за систем за управување со безбедност и здравје при работа (OHSMS) ISO 45001 од 2019 година.

РАКОВОДСТВО

Александр Раков

Управител на Бучим и Боров Дол

Александр Раков, е дипломиран рударски инженер со специјалност за технологија и комплексна механизација на површинска експлоатација на минерални суровини. Има богато професионално искуство со повеќе од 45 години во раководење на рудници ширум светот, каде што под негово раководство, рудниците ги достигнуваат најдобрите резултати.

Својата работна кариера во рударството ја започнува во 1978 година, а во неговата долга кариера во рударскиот сектор бил носител на повеќе менаџерски позиции во повеќе рудници.

Александр Раков застанува на чело на двата рудника Бучим и Боров Дол и раководи со компаниите почнувајќи од 22 мај, 2023 година.

Ивица Карапетров

Заменик управител на Бучим и Боров Дол

Ивица Карапетров е роден е во Гевгелија, во 1974 година. Во 1996 година дипломира при Финансиска Академија под Владата на Руската Федерација, каде подоцна завршува и магистерски студии по економија.

Кариерата ја започнува во “БМВ Инженеринг”, Москва, Руска Федерација во 1996 година, каде работи сѐ до 1999 година, на позиција директор за финансии. Од 1999 до 2003 година работи како шеф на сектор за корпоративно кредитирање во Експорт Импорт банка АД Скопје, а од 2003 до 2007 година е заменик Генерален директор на Аркада Македонија банка АД Скопје. Воедно, во периодот од 2007 до 2011 година е Генерален директор на Приватниот инвестициски фонд МАК АССЕТ Менаџмент. Од 2006 година работи како надворешен консултант за финансии во рудникот за оловo и цинк “САСА”, Македонска Каменица, каде од 2015 година ја извршува функцијата на помошник генерален директор, а од 2016 е назначен за регионален директор на рудникот и ја извршува оваа функција се до декември 2018 година.

Во рудникот за бакар “Боров Дол” доаѓа во јануари 2019 година како директор за финансии и администрација, a од 2021 година ја извршува и функцијата Управител на ДПТУ “Боров Дол” ДООЕЛ Радовиш и директор за финансии и администрација сѐ до јуни 2022 година.  Од ноември 2022 продолжува да работи во Боров Дол како заменик Управител на рудникот. Во мај 2023 година е назначен за Заменик Управител на рудниците Бучим и Боров Дол.

Solway Investment Group

Solway Investment Group, GmbH, е приватна меѓународна групација за рударство и производство на метали со седиште во Швајцарија. Главни области на експертиза се инвестирањето во индустриски проекти, рестартирање на производствени компании и развој на гринфилд проекти. Solway Investment Group ги препознава уникатните можности за инвестирање кои можат да направат значително и позитивно влијание врз производниот процес и врз регионот во кој работи.

Solway Investment Group управува рудници и топлиници во Гватемала, Украина, Русија, Индонезија, Аргентина и Северна Македонија, со фокус на производство на никел. Solway Investment Group има силно портфолио на проекти за рударство и метали во разни фази на развој, а Групацијата работи на зголемување на нејзините минерални резерви и капацитет за производство. Solway се стреми да ги врати назад во живот не само своите проекти, туку и локалните заедници-домаќини.

Solway Investment Group ги прифаќа предизвиците и успешно ги менаџира амбициозните проекти. За многу краток временски период, Solway го врати назад во живот рудникот Бучим. Успесите во Северна Македонија покажаа дека иако менаџментот на самото место би можел да биде технички, социјално и економски предизвикувачки, оживувањето на овој проект не беше невозможно.

Solway Investment Group, позитивните промени кои ги спроведува во регионите каде што работи, ги гледа како одличен извор на мотивација. За Solway Investment Group е огромна награда кога ги согледува овие промени. Не само нашите акционери, туку и сите засегнати страни, ја преземат одговорноста за социјалната и економската благосостојба и одржливоста на нашите вработени и на заедниците каде што функционира Solway Investment Group.

Линк кон веб страницата на Solway Investment Group