Бучим ДОО – Радовиш произведува:

Бакарен концентрат кој содржи бакар и злато

Рудата на Бучим содржи 0,2-0,3% , 0.24% бакар и 0,2-0,22 грама по тон (г / т) од злато

Copper-concentrate

Катоден бакар
 

со ниво на чистота од 99,99% бакар

DSCF6001
copper versalities-06 (1)

Бакарот е еден од најважните метали. Денес тој е нервниот систем на нашите градови, домови и алатки. Бакарот е од суштинско значење за развојот на сите форми на живот и е од витално значење во напредокот на цивилизацијата, придонесувајќи за социјалниот и технолошкиот развој повеќе од 10 000 години. Тој е минерал и елемент кој има суштинско значење за нашето секојдневие. Без бакарот нема да има електрична енергија, комуникација и технички иновации. Бакарот обезбедува електрична енергија и чиста вода во нашите домови и градови и дава важен придонес за одржливиот развој. Бакарот е суштински за животот и е еден од најкористените метали на денешницата.