Снабдување со гориво

05.02.2024

ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ и ДПТУ Бучим ДООЕЛ од Радовиш, имаат потреба да склучат Договор со компанија за снабдување со гориво.

Компаниите што сакаат да учествуват на овој тендер, треба да достават официјални понуди до ДПТУ Боров Дол на е-адреса tender@borovdol.mk за да биде направен избор на најповолна понуда. Сите заинтересирани страни што ќе достават понуда, треба да бидат запознаени со следните услови и критериуми

Повеќе за тендерот

Comments are closed.