28.02.2020

Поддршка за реконструкција на црковниот храм “Свети Пророк Илија” во Радовиш

Рудниците Бучим и Боров Дол, како општествено одговорни компании, одговараат на потребите на општеството и допридонесуваат за развојот на локалните заедници.

Како дел од својата политика за одржливост и програмата за зачувување на културното наследство, Бучим и Боров Дол се вклучија во помагањето за реконструкцијата на храмот „Свети Пророк Илија“ во Радовиш, кој датира од првата половина на 19 – ти век. На одржаната донаторска средба, во организација на МПЦ-ОА Брегалничка епархија,  рудникот Бучим, заедно со рудникот Боров Дол,  донираа 7.000 евра за реновирање на црковниот храм кој е изграден пред повеќе од 200 години и има културно и историско занчење за регионот.

Ние ја препознаваме важноста да допридонесуваме за развојот на локалната заедница и со нашето работење, се стремиме и паралелно да и помагаме на заедницата. Возобновувањето на црковниот храм е доглорочна, одржлива придобивка за регионот кој го задржува културното наследство за многу идни генерации.” – изјави Николајчо Николов заменик генерален директор на Бучим ДОО Радовиш.

Павел Кривинскиј, управител на Боров Дол “Вложувањето во заедницата е нераскинлив дел од секој сегмент на нашето работење.  Задоволство ни е што се приклучивме кон поддршка на овој проект за зачувување на најстариот црковен храм во Радовиш, кој ќе биде од полза за жителите на општината

Comments are closed.