Bucim press release

Официјална изјава на “Бучим” ДОО Радовиш

На 13.03.2019 година во 13:30 часот, во рудникот за бакар “Бучим” ДОО Радовиш се случи несреќен случај. За време на извршување на работните должности, работник задолжен за промена на траса од висконапонска линија, почина од струен удар. 

Сите служби што се бараат со закон во таков случај беа повикани на место и извршија увид. По првична информација од службите, причината за смртта е струен удар. Формирана е комисја која врши проценка за причината за настанатиот несреќен случај во согласност со сите законски барања.

“Бучим” ДОО Радовиш и неговиот сопственик Solway Investment Group го искажуваат своето искрено сочувство до семејството. Во согласност со законите на Република Македонија и според внатрешните протоколи, “Бучим” ДОО Радовиш ќе ги исплати сите надоместоци на семејството на починатиот.

Comments are closed.