news2

Подготвителни работи на Боров Дол

Бучим ДОО Радовиш, официјално започна со подготвителни работи на новиот рудно тело Боров Дол

Солвеј планира да инвестира до 50 милиони евра за подготовка на рудното тело, изградба на транспортна лента од 7 км и други подготвителни активности. Воведувањето на новото претпријатие ќе послужи за продолжување на работниот век на Буќим најмалку до 2030 година, со што ќе се зачуваат работните места и ќе се придонеса за регионалната економија, наместо да се затвори постариот рудник.

Подготвителните работи веќе започнаа. Ќе има многу економски придобивки, како и нови работни места. Ние само што потпишавме договор за изградба на локален пат. Голем број градежни компании се од Република Македонија, околу 150 нови локални подизведувачи ќе бидат ангажирани во текот на подготвителниот период. ” –  Николајчо Николов, управител на Боров Дол.

Според планот, Боров Дол треба да започне со работа околу мај 2020 година. Постојниот рудник ќе престане со своето работење во исто време. По завршувањето на транзициониот период, повеќето од вработените во Бучим ќе бидат префрлени во новиот објект. 

Предложената рударска област содржи докажани и потенцијални резерви од околу 40 милиони тони руда со 0,235% бакар и 0,2 г / т злато. Животот на рудникот може значително да се продолжи понатаму кога ќе се обележат нови резерви од рудното тело. Боров Дол е единственото ново рудно тело во Македонија во изминатите 40 години.

Comments are closed.